Garanti Politikası

Bu site CYD Business TR sistemi kullanıcısa ait olup, sistemin sahibi tarafından ve CYD Tasarım Hizmetleri tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler uluslararası telif  hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden  yayımlanamaz. Telif ve mülkiyet hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir. CYD'nin içerdiği  malzemeyi uluslararası telif hakları ve ticari malzeme kanunlarına aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal takibat yapılacaktır.

GÜVENLİK

Data güvenliğini ve güvenli bağlantıyı sağlamak için her türlü materyel, prosedür ve izinsiz girişi engelleyici fiziksel ve elektronik içerik CYD Graffik's tarafından  sağlanmaktadır

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK HAKLARI

A) Genel Olarak

Bu web sistemi, CYD Business TR'ye ait olup, lisans sistemiyle kullanıcısı tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, CYD, CYD Graffik's ve başka  kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç  bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları  ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz.

B) İlgili yayın organlarından alınan malzemelerinin kullanımı konusunda özel kısıtlamalar CYD'nin anlaşmalı olduğu yayın organına ait yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video  malzemeleri, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. CYD'nin anlaşmalı  olduğu yayın organına ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. CYD'nin anlaşmalı olduğu  yayın organı, bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da  tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

C) Telif

Kullanıcılar, bu sitedeki bilgileri ticari amaçla kullanamazlar ancak kişisel faydalanmaları için kullanabilirler. CYD Business TR'nin önceden yazılı onayı olmadan, sistem  içeriğinin kopyalanması, yeniden yayınlanması veya yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.

D) Kullanıcı Sorumluluğu

Bu hizmet üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, CYD'ye, telif hakkı ödeme  zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında CYD her tür iletişimi kullanmak,  kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya çalmak ya da sunmak ve tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanılmak üzere  üçüncü şahıslara lisanslamak.yapma hakkına sahip olur:
Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla  kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

E) Üçüncü Kişilere Ait İçerik

CYD Business TR sistemi yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf Web Sitelerine link sağlamaya dikkat etse de, bu üçüncü  taraf Web Sitelerinin içeriği CYD Tasarım Hizmetleri ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar tarafından, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri,  ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletilmediği ya da denetlenmediğinden CYD'den habersiz değiştirilebilir.. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler 'olduğu gibi'  sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, CYD, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk  kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. CYD, malzemelerin içerisinde  bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil  olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. CYD, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya  da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Bu sebeplerden dolayı, herhangi bir üçüncü  taraf Web Sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Siz (CYD değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme  masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız.
Bu hizmeti kullanırken, CYD Business TR'nin forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş  sayılırsınız. Ancak, CYD, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamiyle ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı  reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

F) Sorumluluğun sınırlanması

İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, CYD, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; CYD malzemelerinin kullanımından  ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. CYD Business TR'yi  kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı CYD'nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul  etmiş sayılırsınız. Eğer CYD Business TR malzemelerinden ya da CYD'nin herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, CYD Business TR'yi  kullanmamaktır.

G) Değişik Hükümler

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir  nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan  uygulanabilirliğini etkilemeyecektir

H) Fesih

Bu anlaşma, CYD Tasarım Hizmetleri tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Fesih durumunda, forum alanlarına erişme yetkiniz  artık yoktur ve yorum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması  devam edecektir.

I) Cookies

'Cookie' bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. 'Cookie'ler web sitelerimizin ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer  bilgisayarınıza bir 'cookie' gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar 'cookie' sadece genel kullanım modellerini  izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır.

J) Gizlilik Haklarınız

CYD Business TR, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:
Bize, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgi ('Kişisel Bilgi') gerektiğinde bunu açıkca sorarız. Örneğin, eğer CYD Sistem ana sayfasını kişiselleştirmek isterseniz, CYD size  adınızı ve elektronik posta adresinizi soracaktır, diğer taraftan, kampanya veya promosyon haberleri için sizden Kişisel Bilgi'lerinizi isteyebiliriz. CYD Business TR sistemi  işletirken Kişisel Bilgi'lerinizi kullanırız ve CYD'nin ya da Microsoft'un yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz.

Eğer herhangi bir zamanda bir Site'nin bu ilkelere uymadığını düşünürseniz, lütfen bize  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  adresinden elektronik posta ile bilgi veriniz ve biz de sorunu çözmek  ve gidermek için ticari açıdan mantıklı tüm çabayı sarfedelim.

Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

K) Erişim

Bize elektronik posta ile  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  üzerinden erişebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, CYD Business TR Web Management Sistemini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla;

ÜRETİCİ FİRMA
CYD REKLAMCILIK OFSET BASKI VE TURİZM ORGANİZASYON
CYD Advertising Group